TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, ticari işlemleri düzenleyen ve ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, şirketlerin kuruluşundan işletme süreçlerine, ticari sözleşmelerden iflas süreçlerine kadar ticari hayatın birçok yönünü kapsar. Ticaret Hukuku'nun temel amacı, ticari faaliyetlerin düzenli ve adil bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve ticari işletmelerin haklarını korumaktır.

Ticaret Hukuku, şirketlerin kuruluş ve yönetim süreçlerini düzenler. Şirketlerin hangi türde ve nasıl kurulacağını, sermaye yapısını, yönetim organlarını ve ortakların haklarını belirler. Bu sayede şirketlerin hukuki statüleri, belirli kurallar ve yasal düzenlemelerle korunur.

Ticari sözleşmelerin temel ilkeleri de Ticaret Hukuku'nda yer alır. Taraflar arasındaki ticari anlaşmaların geçerli olması, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sözleşmenin ihlalinde tarafların haklarını koruması Ticaret Hukuku'nun önemli unsurlarındandır.

Ticaret Hukuku aynı zamanda rekabetin düzenlenmesini ve haksız rekabetin önlenmesini sağlar. Rekabet Hukuku altında, haksız rekabetin önlenmesi, tekelcilikle mücadele ve serbest rekabetin sağlanması amaçlanır.

Ticaret Hukuku'nun bir diğer önemli alanı iflas hukukudur. İflas süreci, borçlu şirketin mal varlığının tasfiyesi ve alacaklıların alacaklarının tahsil edilmesi sürecini düzenler. İflas sürecinde alacaklıların haklarının korunması ve adil bir paylaşımın yapılması hedeflenir.

Sonuç olarak, Ticaret Hukuku, ticari işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen ve ticari ilişkileri koruyan önemli bir hukuk dalıdır. Şirketlerin kuruluşundan yönetimine, ticari sözleşmelerden rekabetin düzenlenmesine ve iflas süreçlerine kadar çeşitli alanları içerir. Ticari hayatın düzenlenmesi ve ticari aktörlerin haklarının korunması, Ticaret Hukuku'nun ana hedeflerindendir.

AVUKAT ROJBİN KORBAN