İŞ HUKUKU

İş Hukuku, iş ilişkilerini düzenleyen ve işveren ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkileri kapsayan önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işçilerin haklarını korumayı ve işverenlerin yükümlülüklerini belirlemeyi amaçlar. İş Hukuku'nun temel amacı, adil ve dengeli çalışma ilişkilerinin sağlanması ve işçi ile işveren arasındaki güç dengesinin korunmasıdır.

İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin başlangıcından sona erişine kadar geçerli olan kuralları düzenler. İşçilerin işe alınma sürecinden iş koşullarına, ücret ve sosyal haklardan işten çıkarılma sürecine kadar birçok konuyu kapsar.

İş Hukuku'nun temel unsurlarından biri, işçilerin temel haklarının korunmasıdır. Çalışanlar, işveren tarafından işe alınma sürecinde ayrımcılığa uğramamalı, adil ücret ve çalışma koşullarına sahip olmalı, iş güvenliği ve sağlığı haklarına saygı gösterilmelidir.

Bu hukuk dalı aynı zamanda işverenlerin de yükümlülüklerini belirler. İşverenler, işçilere adil ücret ödemek, çalışma saatlerini düzenlemek, iş güvenliğini sağlamak, çalışanların özlük dosyalarını düzenlemek ve diğer sosyal hakları temin etmek gibi bir dizi yükümlülüğe sahiptir.

İş Hukuku'nun önemli bir yönü de işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümüdür. İşçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkların adil ve hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamak için arabuluculuk, tahkim veya yargı yoluyla çözüm yolları sunar.

Sonuç olarak, İş Hukuku, iş ilişkilerini düzenleyerek işçilerin haklarını koruyan ve işverenlerin yükümlülüklerini belirleyen önemli bir hukuk dalıdır. Adil ve dengeli çalışma ilişkilerinin sağlanmasına yardımcı olur ve iş dünyasında sosyal adaletin temellerini oluşturur.

AVUKAT ROJBİN KORBAN