İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkileri ve borçların tahsil edilmesi ile iflas süreçlerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, alacaklının alacağını tahsil etmesini kolaylaştırırken, borçlunun haklarını ve iflas durumunda mal varlığının tasfiyesini düzenler.

İcra Hukuku, alacaklının alacağını tahsil etmesini sağlar. Alacaklı, borçlu tarafından ödenmeyen borçları için icra yoluyla alacaklarını tahsil edebilir. İcra Hukuku, icra takibi süreçlerini düzenleyerek, alacaklıların haklarının korunmasını ve alacakların etkin bir şekilde tahsil edilmesini amaçlar.

İcra takibi, mahkeme kararına dayanan alacakların tahsil edilmesi için başvurulan bir yargı yolu olarak kullanılır. Borçlu, icra müdürlüğü tarafından haciz işlemlerine maruz kalabilir ve borçlarını ödememe durumunda alacaklıya ödeme yapması sağlanır.

İflas Hukuku ise borçlunun ödeme güçlüğü içine düştüğü durumlarda uygulanan bir hukuk dalıdır. İflas, borçlunun ödenmemiş borçlarını artık ödeyemeyecek durumda olduğu ve mal varlığının tasfiye edilmesi gerektiği durumları ifade eder.

İflas süreci, borçlunun mal varlığının tasfiye edilerek alacaklıların alacaklarının belirli bir düzen içinde ödenmesini sağlar. İflas sürecinde, alacaklılar öncelik sırasına göre alacaklarını tahsil ederler ve borçlunun mal varlığı paylaşılarak iflasın sonuçlandırılması hedeflenir.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve iflas durumunda mal varlığının tasfiyesiyle ilgilenir. Bu hukuk dalı, alacaklıların haklarını korurken, borçluların da hakkaniyetli bir şekilde yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar. İcra ve iflas süreçlerinin adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi, ekonomik düzenin korunması açısından önemlidir.

AVUKAT ROJBİN KORBAN