Anayasa Hukukunda Yargı Bağımsızlığı ve Demokrasi

Anayasa hukukunda yargı bağımsızlığı, demokratik bir toplumun olmazsa olmaz temel unsurlarından biridir. Yargı bağımsızlığı, yasama ve yürütme erklerinden ayrı bir şekilde işleyen bağımsız yargı organlarının varlığını ve görevini ifade eder.

DEVAMINI OKU
Anayasa Hukukunun Temel İlkeleri ve Rolü

Anayasa hukuku, bir ülkenin en üst hukuki metni olan anayasa ile düzenlenen ve belirlenen hukuk dalıdır. Anayasa, devletin temel yapılanmasını, devlet organlarının görev ve yetkilerini, temel hak ve özgürlükleri, yurttaşların temel hak ve görevlerini belirler.

DEVAMINI OKU